Sửa lỗi máy in 0x00000709, lỗi không nhận máy in trong Excel, Word

Sửa lỗi máy in 0x00000709, lỗi không chọn được máy in trong Excel Word, lỗi không cài mặc định được máy in không nhận lệnh. Máy có thể báo lỗi 0x00000709 hoặc không báo.

Bình luận trên Facebook