Tư liệu Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023

Căn cứ Quyết định số 04-QĐ/BTC ngày 30/6/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số về ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023.

Thực hiện Công văn số 2238-CV/HU ngày 07/7/2023 của Huyện ủy yên Châu về việc tuyên truyền Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:Tư liệu cuộc thi chuyển đổi số

1. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội huyện; các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn

– Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 (mỗi cơ quan Đảng, Nhà nước tổ chức chính trị – xã hội các cấp có ít nhất 70% trở lên số lượng người tham gia).

+ Nội dung thi: Những nội dung, kiến thức, kỹ năng về công tác Chuyển đổi số, tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để lan tỏa Chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (có danh mục tài liệu kèm theo)

+ Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần (4 tuần) trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh địa chỉ https://www.sonla.gov.vn/ (mục “Cuộc thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023”), hoặc truy cập trực tiếp vào Cổng phần mềm thi tại địa chỉ: https://thitructuyenchuyendoiso.sonla.gov.vn/

Chúng tôi giửi khách hàng tư liệu quý liên quan tới cuộc thi, có thể tải về ở đây.

One thought on “Tư liệu Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.405.968