mtslpro@gmail.com
0985405968 - 0212.8561.999
fb.com/maytinhsonla

Hình thức vận chuyển

Chúng tôi có 3 phương thức vận chuyển chính:

  1. Cửa hàng tự vận chuyển: Với hình thức này chúng tôi sẽ áp dụng cho những khách hàng ở gần, trong nội tỉnh Sơn La.
  2. Nhờ nhà xe: Đối với khách hàng gần đường quốc lộ, nơi thuận thiện với nhà xe
  3. Nhờ bên vận chuyển: Với những trường hợp còn lại
0985405968 0212.8561.999
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn Thu nhỏ
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.