mtslpro@gmail.com
0985405968 - 0212.8561.999
fb.com/maytinhsonla

Hình thức thanh toán

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu chuyển khoản thì quý khách vui lòng chuyển tới một trong hai tài khoản sau:

  • Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sơn La:  Số tài khoản: 41110000128022 chủ TK Trần Văn Phong
  • Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Yên Châu – Sơn La: Số Tài khoản: 7903205029990 chủ tài khoản Trần Văn Phong.
0985405968 0212.8561.999
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn Thu nhỏ
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.